Denumire document  
Statutul FRCF
Regulament Comisie de apel
Regulament Disciplinar
Regulament Colegiu Arbitri
Regulament de Organizare și Funcționare a FRCF
Regulamentul de Ordine Interioară al Lotului Național FRCF
Regulamentul competiții, trasfesuri și clasificări
Colegiul Central al Antrenorilor
Atribuțiile și Obiectivele Selectionerului de Lot
Cerere de legitimare
Cerere de afiliere
Cerere transfer
Declarație sportivi antidoping
Lista sportivilor români suspendați de ANAD
Hotărâre beneficiar real asociație model
Codul Mondial anti-doping