Taxe și vizele FRCF

Nr. crt. Denumirea taxei/vizei Cuantum (începând cu data de 1.04.2024) – LEI
1 Taxă afiliere structură sportivă 900
2 Taxă-cotizație anuală structură sportivă afiliată 750
3 Viza anuală sportiv – cadeți 100
4 Viza anuală sportiv – juniori, seniori și masters 200
5 Viza anuală antrenor, instructor, arbitru 250
6 Taxă transfer sportiv – juniori/seniori și masters 500
7 Taxă legitimare (include viza anuală) 250
7 Taxă legitimare cadeți (include viza anuală) 150
8 Taxă neparticipare sportiv la faza zonală a campionatelor naționale 300
9 Taxă neînscriere sportiv online la competiție 1000
10 Taxă participare sportiv la competiție 200 – prima categorie,
100 – per fiecare categorie extra
11 Duplicat carnet legitimație sportivă 50
12 Taxă contestație rezultate competiție sportivă 300