Tabele cu Taxe Sportive (1 Aprilie 2024)

Tabel 1: Taxe anuale și de afiliere

Taxe anuale și de afiliere
Nr. crt. Denumirea taxei/vizei Cuantum (începând cu 1.04.2024) – LEI
1 Taxă afiliere structură sportivă 900
2 Taxă-cotizaţie anuală structură sportivă afiliată 750
3 Viza anuală sportiv – cadeţi 100
4 Viza anuală sportiv – juniori, seniori şi masters 200
5 Viza anuală antrenor, instructor, arbitru 250

Tabel 2: Taxe competiții și transferuri

Taxe competiții și transferuri
Nr. crt. Denumirea taxei/vizei Cuantum (începând cu 1.04.2024) – LEI
6 Taxă transfer sportiv – junior/ seniori şi masters 500
7 Taxa legitimare 250
8 Taxă neparticipare sportiv la faza zonală a campionatelor naţionale 300
9 Taxă neînscriere sportiv online la competiţie 1000
10 Taxă participare sportiv la competiţie 200 – prima categorie
  100 – per fiecare extra-categorie
11 Duplicat carnet legitimaţie sportivă 50
12 Taxa contestatie rezultate competitie sportiva 300