În atenţia membrilor afiliaţi la Federaţia Română de Culturism şi Fitness,

Având în vedere Hotărârea Biroului Federal din data de 19.10.2023,

În temeiul prevederilor art. 35-35.1 din Statutul F.R.C.F, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Culturism şi Fitness pentru data de 04.11.2023, la ora 15:00, în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 11-12, et. 1, Sala Auditorium, cu următoarea ordine de zi: 1. Preluarea in folosinta gratuita, pe perioada de 50 de ani, si stabilirea modului de suportarea a cheltuielilor de intretinere a constructiei situata in incinta CSN Lia Manoliu, Bd Basarabiei 37-39, ce va constitui sala de antrenement pentru lotul national al FRCF. PRECIZĂRI: Validarea reprezentaţilor cu drept de vot se face începând cu ora 14:30 pe baza actului de identitate şi a delegaţiilor scrise, semnate şi ştampilate de către reprezentanţii legali ai structurilor sportive afiliate, folosind modelul anexat. Potrivit prevederilor art. 33 din Statutul F.R.C.F., Adunarea Generală este statutar constituită în prezenta a jumătate plus unu din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, în temeiul art. 33 din Statutul F.R.C.F., prin prezentul CONVOCATOR se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară, în aceeaşi zi, 04.11.2023, în aceeaşi locaţie (menţionată mai sus), la ora 16.00, cu aceeaşi ordine de zi, aceasta fiind statutară indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi.