Comisia de Competiţii, transferări şi legitimări aduce la cunoştinţa cluburilor afiliate FRCF faptul că în ultima perioadă, la competiţiile sportive organizate de Federaţie, s-au prezentat sportivi legitimaţi a căror formă fizică era  în totală distonanţă cu valorile promovate de ramura noastră sportivă, acestora lipsindu-le masa musculară şi tonusul specific. Mai mult decât atât, deseori machiajul corporal utilizat pentru participarea la competiţie a fost necorespunzător şi contrast flagrant cu cel al celorlalţi concurenţi.

        Prin participarea la competiţii intr-o formă fizică deficientă şi improprie aceşti sportivi aduc un grav prejudiciu de imagine culturismului şi fitnessului din România, Federaţiei Române de Culturism şi Fitness precum şi valorilor promovate de sport în general, precum şi o ofensă gravă celorlalţi competitori precum şi publicului spectator.

          Ca urmare, în temeiul art. 38, ultima teză, din Regulamentul Comisiei de Competiţii, transferări şi legitimări, „Comisia de înscriere în concurs poate opri înscrierea oricărui sportiv dacă consideră că participarea la competiţie ar arunca o lumină defavorabilă asupra disciplinei sportive la care doreşte înscrierea şi asupra F.R.C.F. ca instituţie.”