Va aducem la cunoștință că, în ultima perioadă, organizații/structuri „de apartament” având ca obiect de activitate culturismul si fitness-ul competițional, s-au autointitulat, în mod deliberat și în scop comercial, federații internaționale. Denumirile acestor structuri sunt adesea cvasi-similare (ex. IBFF sau IFBB PRO) cu cea a Federației Internaționale de Bodybuilding (International Federation of Bodybuilding IFBB).

In mare masura motivul alegerii acestor denumiri este acela de a crea confuzii, de a specula neatenția si necunoașterea unor persoane si, în mod evident, de a obține foloase materiale. Precizăm că aceste structuri nu au nicio legătură cu Federația Internaționala de Bodybuilding (International Federation of Bodybuilding IFBB), nu sunt recunoscute de Ministerul Tineretului si Sportului, care este singura autoritate guvernamentală cu vocație sportivă din România. Aceste structuri nu promovează valorile generale ale sportului, încurajează folosirea substanțelor interzise prin lipsa controalelor doping în cadrul competițiilor lor.

În plus, nivelul scăzut al competițiilor pe care acestea le organizează creează situații hilare si derutează publicul, in sensul acordării usor titluri mondiale, europene etc unor sportivi de nivel discutabil.

Reamintim tuturor ca singura autoritate in culturismul si fitness-ul competițional în România este Federatia Română de Culturism și Fitness – FRCF care este afiliata la Federațiea Internaționala de Bodybuilding (International Federation of Bodybuilding IFBB), federație recunoscută  de Ministerul Tineretului si Sportului/ Guvernul României.

Federatia Română de Culturism și Fitness – FRCF, în scopul asigurării unui nivel înalt al competițiilor și promovării sportivilor de valoare, organizează etape de zona si campionate naționale, aplica criterii riguroase pentru selecția sportivilor pentru lotul național si asigura participarea acestora la campionatele balcanice, europene și mondiale, precum și la alte competiții sportive internaționale organizate sub egida IFBB.

Rezultatele obținute de sportivii legitimați la Federatia Română de Culturism și Fitness – FRCF, la competițiile organizate de această federație sunt singurele care sunt unanim recunoscute si care pot da dreptul la beneficii.

În final, va informăm că asocierea unor societati comerciale care au ca obiect de activitate formarea profesională, cu structurile/organizațiile in cauza, are ca unic scop atragerea de clienti, prin inducerea în eroare a acestora, folosind confuzia si necunoașterea exactă a aspectelor menționate mai sus.